Najnovšia novela zákona o dani z príjmov v roku 2020 zníži sadzbu vybraným daňovníkom z 21 % na 15 %, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, vytvára novú kategóriu mikrodaňovníkov a obsahuje ďalšie zmeny. Pozrime sa na to najdôležitejšie, čo prináša.

Znížená sadzba dane z príjmov z 21 % na 15 % pre vybrané subjekty

Asi najvýznamnejšia zmena v rámci dane z príjmov je zníženie sadzby dane z príjmov na 15 %. Týka sa živnostníkov používajúcich jednoduché účtovníctvo a právnických osôb používajúcich podvojné účtovníctvo, ktorí majú ročné príjmy do 100-tisíc eur. Táto znížená sadzba bude platiť už v roku 2020. Prvýkrát budete teda môcť uplatniť 15% daň z príjmov pri daňovom priznaní v roku 2021.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Od nového roka sa taktiež po novom počíta nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Zmení sa násobok životného minima z 19,2-násobku na 21-násobok. Pre porovnanie, oproti súčasnej výške 3937,35 eur v roku 2019 sa zvýši na 4414,20 eur, teda o 476,85 eur.

Nová kategória – mikrodaňovníci

Od roku 2020 budeme poznať nový termín – mikrodaňovníci. Budú sem patriť všetky daňové subjekty, ktorých príjmy alebo výnosy nepresiahnu sumu 49 790 eur, t. j. suma, kedy je registrácia DPH povinná.

Postavenie mikrodaňovníka bude môcť byť nadobudnuté po prvýkrát za zdaňovacie obdobie od roku 2021. Postavenie spolu prináša niekoľko výhod, ako napr.:

Iné podmienky pre odpisovanie hmotného majetku:

Mikrodaňovníci si sami budú môcť zvoliť výšku odpisu majetku v odpisových skupinách 0 až 4. Treba splniť jednoduché podmienky, a to zaradiť majetok do užívania, alebo obchodného majetku počas zdaňovacieho obdobia, kedy bol podnikateľ mikrodaňovníkom. Nemôže však ísť o luxusné automobily, alebo nehnuteľnosť.

Iné pravidlá pre odpočet daňovej straty:

Ako mikrodaňovník si podnikateľ môže od roku 2021 daňovú stratu umoriť až do výšky 100 % základu dane. Pre porovnanie, zvyšok spoločností si ju môžu umoriť len do výšky 50 % základu dane.

Možnosť vytvoriť daňové opravné položky k pohľadávkam v súlade s účtovnými

Ako mikrodaňovník si podnikateľ môžu tvorbu účtovných opravných položiek, vrátane príslušenstva uznať ako 100 % daňový výdavok. Po prvýkrát to začne platiť v roku 2021.

Najnovšia novela prináša so sebou niekoľko praktických výhod, obzvlášť pre malých podnikateľov,ktorí tvoria väčšinu podnikateľských subjektov. Ak ste sa v novele nestihli zorientovať, nebojte sa osloviť skúseného daňového poradcu. Daňové poradenstvo pre vás môže byť veľmi výhodná investícia.