Existuje niečo vo vašom živote, po čom veľmi túžite? Existuje nejaká jedinečná vec, ktorá by vás spravila najšťastnejšou osobou na svete? Domnievam sa, že každý z nás má v živote minimálne jednu vec, po ktorej tak veľmi túži. Mohla by to byť popularita, sila, priatelia, láska, peniaze, večné manželstvo, deti alebo zdravie.

Bohužiaľ, niektorí z nás nemôžu úspešne získať ani jednu z týchto vecí, hoci sa dožijú aj 90 rokov. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Je to preto, lebo väčšina ľudí si v živote nestanovuje ciele.

Dokonca aj ak tak spravíme, automaticky nám to negarantuje úspech. Treba totiž robiť veci správnym spôsobom a to si vyberá svoju daň – tvrdú prácu.

V tomto článku sa zamerám na spôsoby, ktorým je dobré sa vyhýbať, zvlášť ak chcete úspešne dosiahnuť svoje ciele.

1. Stanovovanie príliš vysokých cieľov

Ak si stanovíte vyššie ciele ako vy samy, je pravdepodobné, že namiesto víťazného pocitu sa vás zmocní skôr pocit vyčerpanosti. Príliš vysoké ciele sú tie, ktoré sú mimo vášho oboru, schopností a poznatkov. Môžu to byť dokonca aj tie, nad ktorými nemáte žiadnu kontrolu alebo vplyv. Sami na sebe musíte posúdiť, ktoré veci viete, v ktorých ste dobrí a od toho si stanovovať ciele. Zmerajte si vaše schopnosti. Nedávajte si ciele, ktoré sa už od začiatku zdajú byť nedosiahnuteľné.

2. Stanovovanie príliš malých cieľov

Ak si budete stanovovať malé ciele, nebude to pre vás znamenať žiadnu výzvu, čo neskôr skončí tým, že vaše ciele nebudú hodné toho, aby ste sa im ďalej venovali. Uistite sa, že vaše ciele nie sú príliš jednoduché, pretože v opačnom prípade nebudete pociťovať naplnenie a vôbec nebudete hrdí na to, že ste ich dosiahli.

3. Stanovovanie si nejasných cieľov

Popíšte vaše ciele. Buďte špecifickí. Neuspokojte sa s cieľmi, ktoré sú veľmi všeobecné. Detailné ciele sú polovica úspechu na ceste za ich dosiahnutím. Vytvoria vám totiž vo vašom podvedomí presnú mapku, ako pokračovať ďalej. Rovnako vám to pomôže dosiahnuť vaše ciele oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

4. Absencia dobrého plánu

Skvelé veci pochádzajú zo skvelého plánovania. Žiadna budova sa nestane perfektnou, ak sa za jej konštrukciou nebudú skrývať skvelé a do detailov premyslené plány. Rovnako to funguje aj so skvelými vecami, ktoré chcete dosiahnuť vo vašom živote. Plánujte a plánujte poctivo. Uistite sa, že je váš plán reálny a uskutočniteľný a rovnako aj efektívny. Taktiež sa častokrát vyplatí mať po ruke aj záložný plán, v prípade, že by plán A nefungoval.

5. Nemáte sa k činu

Dokonca aj ak máte dobrý plán, ak nepodniknete dostatok krokov a činov na jeho realizáciu, v žiadnom prípade nemôžete očakávať, že dosiahnete to, čo chcete. Vystúpte z radu a konajte. Vykonávajte dennodenne nejaké činnosti, ktoré vás postupne dovedú k realizácii vašich cieľov. A ak poviem denne, myslím naozaj denne. Avšak ani to nemusí byť záruka dosiahnutia vašich cieľov. Musíte sa uistiť, že sú vaše činy správne, vhodné, efektívne a dostatočné na to, aby ste sa dostali tam, kam chcete.

6. Nedostatok času na vývin a získanie nových schopností

Pri dosahovaní cieľov sú schopnosti veľmi dôležitý faktor. Zapíšte si zoznam schopností, ktoré potrebujete ovládať, aby ste dosiahli určitý cieľ. Identifikujte tie, v ktorých si dôverujete a venujte sa tým, ktoré potrebujú zlepšiť. Zamyslite sa nad spôsobmi ako by ste ich mohli vylepšiť. Rovnako sa zamyslite aj nad schopnosťami, ktoré momentálne neovládate a nájdite spôsoby ako ich získať.

7. Neodhalenie následkov nedosiahnutia vašich cieľov

Niekedy nás zlé veci, ktoré sa nám udejú pri našom zlyhaní, môžu motivovať. Nechceme aby naše rodiny hladovali, čo je dôvod prečo tvrdo pracujeme a usilujeme sa zarobiť nejaké peniaze. Pilne študujeme, pretože nechceme zlyhať na skúške a nedokončiť školu. Snažíme sa žiť zdravo, pretože nechceme dostať rakovinu a umrieť skoro.

Identifikujte nepriaznivé následky, ktoré by mohli prameniť zo zlyhania pri dosahovaní vašich cieľov. Identifikujte ich čo najviac ako sa len dá. Čím dlhší bude váš zoznam, tým budete viac motivovanejší. Snažte sa ísť úplne do detailov.

8. Neodhalenie odmeny, ktorú môžete za dosiahnutie vášho cieľa dostať 

Rovnako sa vyplatí spraviť si zoznam všetkých dobrých vecí, ktoré vám budú plynúť z dosiahnutia vašich cieľov. Takýto zoznam je rovnako dobrou formou motivácie a inšpirácie.

9. Odmietanie pomoci od druhých ľudí

Nespomeniem si na jedinú osobu, ktorá by svoj úspech dosiahla celkom sama. Potrebujete pomoc druhých ľudí. Aj keď možno malú a je jedno v akej forme.

Bez lásky, podpory, inšpirácie, motivácie, povzbudenia, vedenia alebo asistencie ľudí, ktorí sú okolo vás, špeciálne vašej rodiny a priateľov by ste vaše ciele možno ani nikdy nedokončili. Naučte sa vyhľadávať a prijímať pomoc, zvlášť ak veci idú ťažko.

10. Nemať schopnosť otriasť sa z kritiky

Stačí malá kritika a vaše sebavedomie je úplne na nule. Ak sa niečo také stane, nemáte žiadnu psychickú silu na to, aby ste sa pozbierali a pokračovali ďalej. Ak tomu podľahnete, môže vás to psychicky zruinovať.

Naučte sa byť psychicky odolnejší, pretože ľudia, ktorí radi kritizujú sú všade. Nedá sa im úplne vyhnúť. Naučte sa vnímať kritiku ako niečo konštruktívne.

11. Neodhalenie všetkých možných problémov

Ak poznáte cestu, po ktorej idete, máte možnosť vyhnúť sa nepríjemnej zrážke, pretože poznáte všetky prekážky, ktoré by pred vami mohli stáť. Ak nie ste pripravení, môže sa stať, že v momente ako narazíte na nejakú prekážku, zastanete. Preto je dôležité si čo môžno najpresnejšie určiť všetky možné problémy, ktoré by mohli nastať.

Týmto sa pripravíte, pomôže vám to vyhnúť sa problému alebo aspoň získať potrebný čas na jeho vyriešenie. Rovnako vám to môže dať čas na zlepšenie schopností a získanie poznatkov potrebných na prekonanie daných problémov.

12. Neschopnosť vzdať sa niečoho kvôli našim cieľom

Obeta a kompromis – to sú dve základné ingrediencie na ceste za úspechom. Buďte ochotní vzdať sa niečoho, zvlášť ak sa jedná o niečo „zlé“. Môže to byť aj ťažšie, pretože niekedy sa budete musieť vzdať niečoho „dobrého“ kvôli niečomu „lepšiemu“.

Týchto 12 spôsobov ako zlyhať by vám malo pomôcť odhaliť vaše slabé stránky pri stanovovaní si cieľov.

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup